อนุทิน 48565 - ใบไม้ร้องเพลง

เพราะแท้ที่จริง ลูกศิษย์ ซึมซับ สิ่งต่าง ๆ จาก ครู

อย่างมากมาย อย่างนี้ นี่เอง

พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ "คบบัณฑิต"

เพราะหากเราอยู่ใกล้ใคร เราก็ซึมซับความเป็นคน ๆ นั้นมาได้

โดยธรรมชาติ เห็นคนดี ทำดีบ่อย ๆ เห็น เรื่อย ๆ เป็นเรื่องธรรมดา

เราก็อยากทำดี พอลองทำดี อะ มีความสุข มีเพื่อนดี ๆ สังคม ดี ดี

เขียน 14 Oct 2009 @ 14:20 ()


ความเห็น (0)