อนุทิน 48415 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

เราทุกคนมีความคาดหวังทางการเมืองและมีนักการเมืองที่เราชื่นชอบอยู่ตามปกติของการดำรงชีวิตในสังคมมนุษย์ แต่ในสถานการณ์อย่างเช่นประเทศไทยนั้น สังคมจะสงบสุขมากกว่าถ้าคนไทยเลือกที่จะไม่พูดถึงนักการเมืองที่แต่ละคนชื่นชอบและที่ไม่ชอบ เพราะยังมี "เพื่อน" อีกไม่น้อยที่ชื่นชอบและไม่ชอบแตกต่างกัน

GotoKnow.org พยายามวางตัวเป็นกลางทางการเมือง เพราะเรื่องของชีวิตสำคัญกว่าเรื่องการเมือง

เราเลือก "เพื่อน" ที่ร่วมในทุกๆ วันของชีวิตก่อนนักการเมืองและสื่อมวลชน เพราะเขาไม่ใช่เพื่อนเรา เขาประดิษฐ์คำสวยหรูทุกวันหน้าจอทีวี แต่ใครล่ะที่อยู่กับเราทุกวันจริง?

หากเลือกที่จะชี้นิ้วใส่กันความขัดแย้งก็ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะไม่มีใครดีพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่าง นักการเมืองและสื่อมวลชนก็เช่นเดียวกัน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)