อนุทิน 48384 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้รับข้อมูลมากมายจากหนังสือชีวจิต และหนังสือต่าง ๆ
ระหว่างที่รอรับแม่และพี่่สาวนวดแผนไทย

ประทับใจหนังสือ เรื่อง รู้ ๓ บันดาลสุข  ของพระอาจารย์ธรรมโกศาจารย์
อ่านแล้วเข้าใจเรื่อง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ดีมาก

ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับลูกศิษย์แม่อิม
เล่าเรื่องการไปฝึกปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์
วิริยังค์  เคยได้ยินชื่อบ่อย ๆ 

กลับมารีบมาอ่านข้อมูลทำให้ทราบว่าท่านเป็นพระนักปฏิบัติ
ตั้งแต่เยาว์วัยก็บวชเณรแล้วก็เป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่น
มีแนวการสอนที่น่าสนใจ   คงต้องหาโอกาสศึกษาเรียนรู้ต่อไป...

เขียน 12 Oct 2009 @ 20:53 ()


ความเห็น (0)