อนุทิน 47993 - มะปรางเปรี้ยว

@47990 ต้องขอบคุณ manager ผู้จัดการจัดเตรียมอุปกรณ์และเป็นลูกมือในการเปลี่ยนพัดลมดูดอากาศในครั้งนี้

โปรแกรมเมอร์ที่ UsableLabs มีความสามารถสูง รดน้ำต้นไม้ ทำอาหาร และกินเก่งทุกคนค่ะ

เขียน 08 Oct 2009 @ 11:51 ()


ความเห็น (0)