อนุทิน 47876 - บุณยกร

บุณยกร

7/10/2544 สหรัฐอเมริกา

เริ่มเข่นฆ่าอัฟกันสนั่นก้อง

7/10/2551 ไทยเลือดนอง

โดยฝีมือพี่น้องตำรวจไทย


ความรุนแรงเลวร้าย

ย้อนทำลายผู้กระทำ

เขียน 07 Oct 2009 @ 09:52 ()


ความเห็น (0)