อนุทิน 47876 - เตวิชโช

  ติดต่อ

7/10/2544 สหรัฐอเมริกา

เริ่มเข่นฆ่าอัฟกันสนั่นก้อง

7/10/2551 ไทยเลือดนอง

โดยฝีมือพี่น้องตำรวจไทย


ความรุนแรงเลวร้าย

ย้อนทำลายผู้กระทำ

  เขียน:  

ความเห็น (0)