อนุทิน 47697 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมทีม

  • วันนี้ต้องจดรายงานการประชุม
  • ได้เห็นแล้วว่าต้องปรับกระบวนการประชุมใหม่
  • แทนที่จะรายงานเป็นรายบุคคล เปลี่ยนเป็นรายโปรเจคจะง่ายกว่า
  • รอบหน้าเริ่มเปลี่ยนแปลง
เขียน 05 Oct 2009 @ 14:43 ()


ความเห็น (0)