อนุทิน 47697 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ประชุมทีม

  • วันนี้ต้องจดรายงานการประชุม
  • ได้เห็นแล้วว่าต้องปรับกระบวนการประชุมใหม่
  • แทนที่จะรายงานเป็นรายบุคคล เปลี่ยนเป็นรายโปรเจคจะง่ายกว่า
  • รอบหน้าเริ่มเปลี่ยนแปลง
  เขียน:  

ความเห็น (0)