อนุทิน #47652

พักสมองด้วยการเขียนบันทึกในบล็อก ตั้งใจจะเขียนเรื่องศาสนา แต่เขียนไปเขียนมาไปออกเรื่องความมั่นคง เขียนแล้วแก้ไข เพื่อให้พอจะให้คนอื่นอ่านได้แล้ว แต่เขียนเสร็จก็ยังไม่ค่อยกล้าจะเปิดเผย จะลบทิ้งแล้วเขียนใหม่ก็เสียดาย สรุปว่า ไม่ให้ใครอ่านแล้วกัน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)