อนุทิน 47652 - จารุวัจน์ شافعى

พักสมองด้วยการเขียนบันทึกในบล็อก ตั้งใจจะเขียนเรื่องศาสนา แต่เขียนไปเขียนมาไปออกเรื่องความมั่นคง เขียนแล้วแก้ไข เพื่อให้พอจะให้คนอื่นอ่านได้แล้ว แต่เขียนเสร็จก็ยังไม่ค่อยกล้าจะเปิดเผย จะลบทิ้งแล้วเขียนใหม่ก็เสียดาย สรุปว่า ไม่ให้ใครอ่านแล้วกัน

เขียน 05 Oct 2009 @ 00:36 () แก้ไข 05 Oct 2009 @ 00:49, ()


ความเห็น (0)