อนุทิน 47417 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

"ชีวิตไม่พอกับตัณหา  เวลาไม่พอกับความต้องการ
ที่พักครั้งสุดท้ายของชีวิต  คือ  ป่าช้า..."

"สายน้ำเปลี่ยนใจปลา   กาลเวลาเปลี่ยนใจคน"

  เขียน:  

ความเห็น (0)