อนุทิน 47417 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

"ชีวิตไม่พอกับตัณหา  เวลาไม่พอกับความต้องการ
ที่พักครั้งสุดท้ายของชีวิต  คือ  ป่าช้า..."

"สายน้ำเปลี่ยนใจปลา   กาลเวลาเปลี่ยนใจคน"

เขียน 02 Oct 2009 @ 16:26 ()


ความเห็น (0)