อนุทิน #47292

  ติดต่อ

เมื่อเราตระหนักใน"ความไม่ดี"ของตนเอง เราจะเริ่มต้นแสวงหา"ความดี"

แต่..ถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าตนเองมี"ความดี" เราก็จะไม่แสวงหา"ความดี"

กลยุทธ์เท"น้ำ" ให้หมดจากแก้ว เมื่อแก้วไม่มีน้ำแล้ว จงเท"น้ำ"ใหม่ใส่แก้วด้วยตัวเอง

จากความดีที่เราเลือกสรรแล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)