อนุทิน 47292 - *AJ*

*AJ*
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อเราตระหนักใน"ความไม่ดี"ของตนเอง เราจะเริ่มต้นแสวงหา"ความดี"

แต่..ถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าตนเองมี"ความดี" เราก็จะไม่แสวงหา"ความดี"

กลยุทธ์เท"น้ำ" ให้หมดจากแก้ว เมื่อแก้วไม่มีน้ำแล้ว จงเท"น้ำ"ใหม่ใส่แก้วด้วยตัวเอง

จากความดีที่เราเลือกสรรแล้ว

เขียน 01 Oct 2009 @ 11:31 ()


ความเห็น (0)