อนุทิน 47211 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้เป็นวันหารือเรื่องงานหลายเรื่อง แต่ละเรื่องก็ได้แนวทางที่จะไปดำเนินงานและประสานงานกันต่อไป

เขียน 30 Sep 2009 @ 15:59 ()


ความเห็น (0)