อนุทิน #47189

จิตวิญญาณ

ความหมายของคำว่า ...วิญญาณ

ได้มาจากการเข้าฟังการบรรยายของ อ.นพ.บัญชา  พงษ์พานิช เมื่อวานนี้ เพราะเข้าร่วมส่งนิทรรศการ  

วิ     : อย่างยิ่ง    -ญญา    : ปัญญา  -   : เป็นผู้

วิญญาณ : เป็นผู้มีปัญญาอย่างยิ่ง

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)