อนุทิน 47021 - ทองหยอด

ที่ทำข้อมูล 900 กว่าหน้าอาจเสียเวลาฟรี เพราะข้อมูลปีที่แล้วยังไม่ได้แก้ไขในระบบ 3 มิติ อย่างนี้ต้องลาออก??

เขียน 28 Sep 2009 @ 13:51 ()


ความเห็น (0)