อนุทิน 47020 - ทองหยอด

งานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย การตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2552 ดึงข้อมูลจากระบบ 3 มิติ อาจมีปัญหา

เขียน 28 Sep 2009 @ 13:47 ()


ความเห็น (0)