อนุทิน 46967 - pa_daeng

pa_daeng
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพในปีงบประมาณใหม่ แพลนไว้ว่าจะใช้ KM เป็นเครื่องมือใช้แบบบ้านๆเหมือนที่เคยปฏิบัติ ในการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนกับผู้ป่วย หา best practice ที่เหมาะสมในผู้ป่วย 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ป่วยในชุมชน

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล แบ่งเป็น กลุ่มผู้ป่วยคลินิกพิเศษและการดูแลเฉพาะโรค เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หืดหอบ ในชุมชนก็เช่นเดียวกัน อาจจะเพิ่มผู้พิการเข้ามาด้วย ทั้งนี้ต้องไปดูความเหมาะสม

นอกนั้น อยากตั้ง cop ผู้ดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคด้วยจะได้ทำไปพร้อมๆกับคนไข้ ในการหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลคนไข้

และอยากมี cop อื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก อย่างเช่น cop หัวหน้างาน cop การดูแลการให้สารน้ำ เป็นต้น

เขียน 27 Sep 2009 @ 17:21 ()


ความเห็น (0)