อนุทิน 46895 - สายลมที่หวังดี

...ครู... คือ... ช่างที่ชาติเขาวาดหวัง....  เด็กจะยังรากดีที่ไหนหน่อ...  เป็นช่างที่ให้ความรักช่วยถักทอ...  ช่วยเติมต่อชีวิตและจิตใจ....  สร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์...  ช่วยเพิ่มพูนปัญญาน่าเลื่อมใส...  เป็นช่างที่อดทนกว่าใครๆ.....  กว่าจะได้ปฎิมากรรมล้ำค่าเอย....(ขอมอบแด่คุณครูทุกท่านที่อ่านนะค่ะ)

เขียน 26 Sep 2009 @ 17:12 ()


ความเห็น (0)