อนุทิน 46726 - เตวิชโช

  ติดต่อ

คุณหญิงจารุวรรณ ผู้ว่า สตง.

เคยทดท้อสำรวมจิตอธิษฐาน

ความสงบพบพระเจ้าเนานาน

เปิดอ่าน-ดูเข็มทิศคริสตธรรม


เชื่อฟังพระเจ้า

มากกว่ามนุษย์

  เขียน:  

ความเห็น (0)