อนุทิน #46726

คุณหญิงจารุวรรณ ผู้ว่า สตง.

เคยทดท้อสำรวมจิตอธิษฐาน

ความสงบพบพระเจ้าเนานาน

เปิดอ่าน-ดูเข็มทิศคริสตธรรม


เชื่อฟังพระเจ้า

มากกว่ามนุษย์

เขียน:

ความเห็น (0)