อนุทิน 46726 - บุณยกร

บุณยกร

คุณหญิงจารุวรรณ ผู้ว่า สตง.

เคยทดท้อสำรวมจิตอธิษฐาน

ความสงบพบพระเจ้าเนานาน

เปิดอ่าน-ดูเข็มทิศคริสตธรรม


เชื่อฟังพระเจ้า

มากกว่ามนุษย์

เขียน 25 Sep 2009 @ 08:34 ()


ความเห็น (0)