อนุทิน 46579 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิเลสตัณหาตัวเดียวกันหรือไม่ ?

วันนี้ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับเพื่อนกัลยาณมิตร
ท่านถามให้คิดว่า  กิเลส ๑๕๐๐  ตัณหา ๑๐๘  ตัวเดียวกันหรือไม่ ?

ตอบไม่ถูกเพราะยังสับสน
สุดท้ายท่านก็ให้คำแนะนำที่เกิดประโยชน์และมีความชัดเจน
แท้จริง กิเลสได้แก่ ความโลภ  โกรธ   หลง  
และตัณหาคือ  กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา เป็นตัวเดียวกัน
เพราะเกิดจากความอยากเหมือนกัน...

วิธีการดับกิเลส  ความโลภ  ชนะด้วยการให้ทาน   ความโกรธ ชนะด้วยการรักษาศีล
ความหลง  ชนะด้วยการเจริญปัญญา

ในส่วนของอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เป็นสภาวะเดียวกัน  แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณา
สิ่งใดก่อน...

เขียน 23 Sep 2009 @ 18:08 () แก้ไข 23 Sep 2009 @ 18:09, ()


ความเห็น (0)