อนุทิน #46551

๕.รู้สึกกังวลกับการเอ่ยปากปฏิเสธ แต่เมื่อตอบรับ...กลับกลายเป็นว่าสร้างทุกข์หนักให้กับชีวิต พี่ ๆ ที่ปรารถนาดีบอกว่า รู้จักการปฏิเสธเสียบ้าง ทำเพื่อคนอื่นเป็นสิ่งดี แต่ทำมากเกินไปก็สร้างทุกข์ได้ ชีวิตของเราวนเวียนเช่นนั้นตลอดเวลา จนกระทั่ง...ทุกวันนี้จักพยายามเอ่ยปฏิเสธหากมันเกินตัวจริง ๆ ขอบคุณที่สอนให้ปฏิเสธเป็น..สุขเหลือเกิน...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)