อนุทิน 46417 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เราต่างเป็นนักแสวงหา
การแสวงหามีสองประเภท
     ๑. การแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐ 
        ได้แก่โลกียสุข   กามคุณห้า  โลกธรรมแปด
     ๒. การแสวงหาสิ่งประเสริฐ  ได้แก่โลกุตตรสุข  ความสุขจากการหลุดพ้น..
         ปฏิบัติตามโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ  เพื่อเข้าสู่โลกุตตรธรรม ๙
         ได้แก่  มรรค ๔ ผล ๔  นิพพาน ๑

 

 

เขียน 22 Sep 2009 @ 09:58 () แก้ไข 22 Sep 2009 @ 16:55, ()


ความเห็น (0)