อนุทิน 46410 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ปรับเอกสาร ให้เกษร กชพร ช่วยงานรายงานโครงการ
  • ไปซ้อมใหญ่สันติวิทยาสรรพ์ กลับ 6 โมงเย็น ธนิคเมล์แบบสำรวจมาให้ 1 เรื่อง
  • ทำรูปเล่มเตรียม วฐ.2/1 ให้ผอ.เขตรับรอง
เขียน 22 Sep 2009 @ 08:03 () แก้ไข 22 Sep 2009 @ 18:40, ()


ความเห็น (0)