อนุทิน #46368

  ติดต่อ

16กันยายน2552 Re-acreditation ผ่านไปแล้ว มีการบ้านที่ต้องทำต่อหลายข้อ พักเอาแรง รอส่งการบ้าน

1.การเข้าถึงหน่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

2.สมรรถนะเฉพาะงานของพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

3.ตัวชี้วัดทางคลินิก

4.งานเด่นที่เป็นแบบอย่างที่แสดงว่าบรรลุเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ

อยู่ที่การร้อยเรียงหรือการพัฒนาไปยังไม่ถึงเป้า....

เข้าใจโจทย์แล้ว ตอบโจทย์ตอนต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)