อนุทิน 46207 - เตวิชโช

  ติดต่อ

แหล่งน้ำเรือน้อยลอยน้ำ

ดวงแดดื่มด่ำสู่ความสงบ

สามัคคีมีคุณค่าน่านึกนบ

ก็เป็นพลังสมทบเอื้ออาทร

ต่างพึ่งพาอาศัย

ด้วยพลังรักใคร่สามัคคี

  เขียน:  

ความเห็น (0)