อนุทิน 46206 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เป็นวันสารทไทย ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐  ช่วงเช้าสวดมนต์นั่งสมาธิ ทำจิตให้นิ่ง

สาย ๆ อ่านหนังสือ "คิดอย่างเซน"  ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ นิกายหินยาน  และมหายานมากขึ้น  โดยเฉพาะลัทธิเซนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิกายมหายาน  มีพระโพธิธรรมเป็นบิดาในเรื่องแนวคิดนี้  ที่เน้นเรื่องของการปล่อยวาง สภาวะอารมณ์ที่ว่าง   การตบมือข้างเดียวไม่ดัง


อ่านแล้วก็เกิดปัญญาในเรื่องของการเดินสายกลาง  การดับทุกข์จะอาศัยสมาธิหรือปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้   ต้องไปพร้อม ๆ กัน
จึงจะได้ผล  "ร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำ" 

เขียน 19 Sep 2009 @ 15:13 () แก้ไข 19 Sep 2009 @ 16:37, ()


ความเห็น (0)