อนุทิน 46061 - ณัฐพัชร์

การสื่อสารบนโลกใบนี้มี ๓ อย่าง

  • สื่อสารด้วยดนตรี
  • สื่อสารด้วยศิลปะ
  • สื่อสารด้วยอาหาร
  • ...............
  • การใช้หู
  • การใช้ตา
  • การใช้ลิ้น(?) จมูก(?)
  • .................
  • แต่ทุกๆ การสื่อสารนี้อย่างไรเสียก็ใช้การสัมผัสด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะสัมผัสด้วยกาย สัมผัสด้วยใจ นั่นหมายถึง "การสื่อสารด้วยกาย และใจ"

 

เขียน 17 Sep 2009 @ 19:26 () แก้ไข 17 Sep 2009 @ 19:34, ()


ความเห็น (0)