อนุทิน 46020 - panchatan

  ติดต่อ

อ่านพบข้อเขียนในสื่อต่างๆว่า ศูนย์การค้าที่มีอยู่ใน

ขณะนี้น่าจะมากเกินพอแล้ว ฉันเองกลับเห็นตรงข้าม

การมีมากเป็นผลดีแก่ผู้บริโภค สามารถจับจ่ายใช้สอย

ง่ายขึ้น ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น สะดวกที่ไหนไปที่นั่น

เงินหมุนเวียนเปลี่ยนมือในชุมชนเกิดอย่างต่อเนื่อง

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่รํฐบาลทั่วโลกนำนโยบายนี้

มาใช้กันโดยทั่วไปอยู่แล้ว

 

ไม่ต้องห่วงเจ้าของศูนย์การค้าหรอก  

ถ้าไม่มีลูกค้ิา เขาจะหยุดของเขาเอง

ห่วงทำไมเจ้าของกิจการซึ่งมีจำนวนน้อย  ห่วงผู้บริโภค

ดีกว่าเป็นไหนๆ

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)