อนุทิน 46008 - นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

16 กันยายน 2552 - อบรม ICD-10 ที่โรงพยาบาลห้างฉัตร

18-20 กันยายน 2552 - รพ.ห้างฉัตร จัดปฏิบัติธรรมร่วมกัน ช่วงนั้นคงจะแวะมาบล็อกไม่ได้ครับ

เขียน 16 Sep 2009 @ 23:06 ()


ความเห็น (0)