อนุทิน 46008 - นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

  ติดต่อ

16 กันยายน 2552 - อบรม ICD-10 ที่โรงพยาบาลห้างฉัตร

18-20 กันยายน 2552 - รพ.ห้างฉัตร จัดปฏิบัติธรรมร่วมกัน ช่วงนั้นคงจะแวะมาบล็อกไม่ได้ครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)