อนุทิน 45989 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • วันนี้ร่วมประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารวม 3 เขต โดยเขต1เป็นหน่วยจัด
  • เป็นวิทยากรบรรยายพรุ่งนี้ แต่เข้าร่วมประชุมด้วย ผวจ.พรศักดิ์ เจียระนัย เป็นประธานเปิด ให้แนวคิดการจัดการศึกษาของจังหวัดเลย (ครม.พึ่งแต่งตั้งท่านเป็น ผวจ.เลย)
  • ประชุมกรรมการ ศกม.18 เลือกกรรมการกลั่นกรองสาย ผอ. ประธานกรรมการสถานศึกษา
  • ค่ำเตรียมสไลด์ และการบรรยาย
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)