อนุทิน 45805 - Panuch

  ติดต่อ

นบก.รุ่น 3  จำนวน  47  คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะจัดกิจกรรม ทบทวนบทเรียนและต่อยอดความรู้ สมรรถนะหลักกรณี :หัวหน้างาน  ในวันที่ 18 กันยายน 2552

  รถออกหน้าตึก บรมราชกุมารี  เวลา 17.00 น.  เพื่อเดินทางไปพักค้างคืน ณ พระธาตุนาดูน

  เขียน:  

ความเห็น (0)