อนุทิน 45557 - มะปรางเปรี้ยว

GotoKnow Forum สัญจร ครั้งที่ 1 ณ ขอนแก่น

ทีมงานกำลังเอาของที่ระลึกสำหรับงานนี้ไปส่งที่ไปรษณีย์ คาดว่าวันจันทร์ของ 3 กล่องน่าจะถึงมือ อ.หมอ JJ

เขียน 11 Sep 2009 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)