อนุทิน 45512 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

ยาจรรโลงจิต

"....ถ้าเรามีเพื่อน ที่คุ้นเคยรู้จักกัน จงช่วยเหลือจิตวิญญานของคนเหล่านั้นให้ได้รับแสงสว่างทางธรรม..."

                                       ปัญญานันทภิกขุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)