อนุทิน 45512 - แสงแห่งความดี...

ยาจรรโลงจิต

"....ถ้าเรามีเพื่อน ที่คุ้นเคยรู้จักกัน จงช่วยเหลือจิตวิญญานของคนเหล่านั้นให้ได้รับแสงสว่างทางธรรม..."

                                       ปัญญานันทภิกขุ

เขียน 11 Sep 2009 @ 09:07 ()


ความเห็น (0)