อนุทิน #45405

เพิ่งอ่านคำบรรยายของท่านพุทธทาสจบ ท่านว่า ธรรมอันเป็นหลักของพุทธศาสนาคือ ทั้งปวงไม่ควรยึดถือมั่น

เพราะยึดถือ จึงเกิดตัวกู ของกู เกิดโลภะ โทสะ โมหะ ตามมา

เขียน:

ความเห็น (0)