อนุทิน 45397 - แสงแห่งความดี...

สิ่งดี ดี ในโลก online หาได้อย่างกลาดเกลื่อน

เลือกแล้ว ละลานตา... เมื่อวาน 09/09/2009  เจอถ้อยคำ ที่รู้สึกว่ามีค่า น่าจดจำยิ่งนัก

 

 

....หัวใจพระพุทธศาสนาก็เปรียบเช่นหัวใจเราท่านทั้งหลาย แม้ปล่อยหัวใจให้มีโรค ร่างกายก็จะเป็นทุกข์ทรมานจนถึงตายได้ หัวใจพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ไม่รักษาให้ดีด้วยการทำตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความบอบช้ำแสนสาหัส ถึงจบชีวิตพระพุทธศาสนาได้ พร้อมกันนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะสิ้นความสวัสดี แม้ไม่อยากให้ชีวิตต้องผ่านสภาพนั้น ก็จงเร่งคิดพูดทำให้ได้ดังหัวใจพระพุทธศาสนา เริ่มต้นให้จริง   มหามงคลก็จะเกิด....     

 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในรัชกาลที่9

เขียน 10 Sep 2009 @ 08:19 () แก้ไข 16 Sep 2009 @ 09:30, ()


ความเห็น (0)