อนุทิน #45196

ทบทวนย้อนทิศใจคิดถึง

คนผู้เป็นที่พึ่งในกาลก่อน

ความโอบเอื้อเมตตาอาทร

ก่อนนอนคิดถึงวันละ๑คน


บุพการี+กตัญญูกตเวที

คนสองประเภทนี้หาได้ยาก

 

เขียน:

ความเห็น (0)