อนุทิน 45196 - บุณยกร

บุณยกร

ทบทวนย้อนทิศใจคิดถึง

คนผู้เป็นที่พึ่งในกาลก่อน

ความโอบเอื้อเมตตาอาทร

ก่อนนอนคิดถึงวันละ๑คน


บุพการี+กตัญญูกตเวที

คนสองประเภทนี้หาได้ยาก

 

เขียน 07 Sep 2009 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)