อนุทิน 45188 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ถ้าเราไม่ปิดตัวเองที่จะรับข่าวสารข้อมูลจากทั่วโลก ปัญหา knowledge divide ก็ไม่เกิดขึ้น ถ้าคนไทยอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเช่นหลายๆ ชาติในโลกนี้ก็คงดี...

เขียน 07 Sep 2009 @ 17:53 ()


ความเห็น (0)