อนุทิน 45188 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

ถ้าเราไม่ปิดตัวเองที่จะรับข่าวสารข้อมูลจากทั่วโลก ปัญหา knowledge divide ก็ไม่เกิดขึ้น ถ้าคนไทยอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเช่นหลายๆ ชาติในโลกนี้ก็คงดี...

  เขียน:  

ความเห็น (0)