อนุทิน 45104 - ธรรมหรรษา

ธรรมหรรษา

วันนี้มีนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนธนาธรณ์ ได้พาเหล่านิสิตคณะการจัดการจำนวน ๔๕ คน ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยเพื่อปลูกต้นไม้ในโครงการ "CSR" พยายามบอกพวกเขาว่า ต้นไม้คือสัญลักษณ์ที่สะท้อนชีวิตของเรา หากต้นไม้งอกงาม เจริญเติบโต นั่นย่อมหมายถึงชีวิตของเราที่งอกงามด้วย หากต้นไม้เหี่ยวเฉา ชีวิตเราก็ไม่ต่างจากต้นไม้นั้น  ด้วยเหตุนี้ เมื่อปลูกต้นไม้แล้ว กรุณาหมั่นไปรดน้ำ พรวนดิน และใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ   ฉะนั้น คำว่า "สม่ำเสมอ" คือทุกอย่างในชีวิตของเรา ขอให้ทำทุกอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ชีวิตจะประสบความสำเร็จและมีความสุข

เขียน 06 Sep 2009 @ 07:49 () แก้ไข 10 Sep 2009 @ 00:55, ()


ความเห็น (0)