อนุทิน 45104 - ธรรมหรรษา

  ติดต่อ

วันนี้มีนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนธนาธรณ์ ได้พาเหล่านิสิตคณะการจัดการจำนวน ๔๕ คน ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยเพื่อปลูกต้นไม้ในโครงการ "CSR" พยายามบอกพวกเขาว่า ต้นไม้คือสัญลักษณ์ที่สะท้อนชีวิตของเรา หากต้นไม้งอกงาม เจริญเติบโต นั่นย่อมหมายถึงชีวิตของเราที่งอกงามด้วย หากต้นไม้เหี่ยวเฉา ชีวิตเราก็ไม่ต่างจากต้นไม้นั้น  ด้วยเหตุนี้ เมื่อปลูกต้นไม้แล้ว กรุณาหมั่นไปรดน้ำ พรวนดิน และใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ   ฉะนั้น คำว่า "สม่ำเสมอ" คือทุกอย่างในชีวิตของเรา ขอให้ทำทุกอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ชีวิตจะประสบความสำเร็จและมีความสุข

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)