อนุทิน 451 - เพื่อนร่วมทาง

  • วันนี้ไปนครปฐม เลยแวะไปเยี่ยมหลาน
  • หมอหน่องบอกว่า น้องแทนฟันแท้ขึ้นเอียงมากเลย
  • ไปเจอน้องแทน กับคุณแม่ ก็พบว่า ฟันแท้หน้าล่างคู่กลางกำลังขึ้น เล่าว่า ไปพบหมอฟันมาแล้ว หมอบอกให้ถอนฟันน้ำนมซี่ถัดไป 2 ข้างออก
  • ก็บอกว่า OK เลย เพราะว่าฟันแท้ที่ขึ้นใหม่นั้น มีช่องขึ้นที่แคบไป มันจึงขึ้นเอียง เพื่อให้ขึ้นในที่แคบนั้นได้ สมควรถอนฟันน้ำนมออกจริงๆ ... เรียกว่า Serial Extraction = ถอนฟันน้ำนมไปเรื่อยๆ ในจังหวะที่ฟันแท้ใกล้ขึ้น เพื่อให้ฟันแท้ขึ้นได้ตรง และรอจังหวะร่างกายเจริญเติบโต ขากรรไกรจะใหญ่ และกว้างขึ้น (ซึ่งต้องเน้นให้เด็กกินอาหารที่ต้องเคี้ยว เพราะว่า จะเป็นการกระตุ้นให้ขากรรไกรขยาย เพื่อรองรับฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าฟันน้ำนม)
  • เลยแนะนำว่า ที่นครปฐม ถ้ามีหมอจัดฟัน ไปหาหมอจัดฟันเฉพาะดีกว่า จะได้นัดดูและรักษาให้อย่างต่อเนื่อง เพราะกรณีนี้ต้องคอยติดตามพัฒนาการการขึ้นของฟันด้วย
เขียน 13 Apr 2008 @ 14:22 ()


ความเห็น (0)