อนุทิน 45082 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

กลับมาถึงหาดใหญ่แล้ว ในที่สุดหลักคิดและความพร้อมของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการ (Master of Science in Management) ก็ผ่านสภามหาวิทยาลัย งานต่อไปคือการร่างหลักสูตรแล้ว ปี 53 น่าจะรับนักศึกษาได้แล้ว

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิจัยทำวิทยานิพนธ์ รับนักศึกษาตอนแรกคงได้สักเพียงห้าคนเท่านั้นก่อน

เขียน 05 Sep 2009 @ 20:43 ()


ความเห็น (0)