• วันนี้… วันศารทปักษ์ใต้ หรือเรียกกันว่า่ “วันทำุบุญชิงเปรต”

เหนื่อยตั้งแต่ตอนเช้า หลังเที่ยงจึงงีบนิดหนึ่ง บ่ายสองครึ่ง มีพระมาเรียกจึงลุกขึ้น กะว่าจะฉันกาแฟสักแก้ว ปรากฎว่า กาแฟซองซึ่งเหลืออยู่ประมาณ ๑๕ ซอง พร้อมกาแฟขวดซึ่งเหลืออยู่เกินครึ่งขวด ไม่รู้เปรตไหนหยิบกลับบ้านไปด้วย เหลือแต่เพียงถุงใส่กาแฟ แต่เปรตนี้ คงจะไม่ชอบคอมฟี่เมต เพราะมีอยู่เกือบเต็มขวด ยังคงวางไว้ที่เดิม…

ตอนนี้ ฝนกำลังตก อยากกาแฟ แต่เปรตเอาไปหมดแล้ว จะไปซื้อหรือออกไปฉันกุฏิอื่นก็ไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ยังรู้สึกยิ้มๆ ว่า เปรตตัวนี้ มีรสนิยมเดียวกับผู้เขียน คือไม่ชอบคอมฟี่เมต จึงทิ้งไว้ (5 5 5…)