อนุทิน 45052 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระพุทธองค์ตรัส

ดูกรภิกษุทั้งหลาย!ธรรม ๓ ประการนี้ เป็นมลทินในภายใน

เป็นข้าศึกในภายใน เป็นเพชฌฆาตในภายใน เป็นศัตรูในภายใน

ย่อมครอบงำปราบปราม กดขี่ ท่วมทับ กำจัด ย่ำยี ซึ่งบุคคลนั้น

ธรรม ๓ เป็นไฉน คือ โลภะ โทสะ และโมหะ  เมื่อเกิดขึ้นในตน ย่อม

กำจัดบุรุษ ผู้มีจิตลามก เหมือนขุยไผ่กำจัดไม้ไผ่ฉะนั้น

 

เขียน 05 Sep 2009 @ 05:29 ()


ความเห็น (0)