อนุทิน 44945 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

KV

  • ทำ user testing เสร็จไปอีกคน
  • ทักษะที่แตกต่างของการใช้งานระบบและการใช้คอมพิวเตอร์มีผลต่อการออกแบบระบบอย่างมาก
  เขียน:  

ความเห็น (0)