อนุทิน 44945 - มะปรางเปรี้ยว

KV

  • ทำ user testing เสร็จไปอีกคน
  • ทักษะที่แตกต่างของการใช้งานระบบและการใช้คอมพิวเตอร์มีผลต่อการออกแบบระบบอย่างมาก
เขียน 03 Sep 2009 @ 15:55 ()


ความเห็น (0)