อนุทิน 44899 - panchatan

  ติดต่อ

พบจักษุแพทย์วันนี้  อาการต้อหิน ไม่มีอะไรผิดปกติ  ระดับความดัน

ควบคุมได้ในระดับที่น่าพอใจ  โรคนี้ถ้าไปพบแพทย์ตามกำหนด ก็ไม่

มีอะไรน่าเป็นห่วง  แต่เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ เช่นเดียวกับ

diabetes

  เขียน:  

ความเห็น (0)