อนุทิน 44896 - อนุชิต

  ติดต่อ

เมื่อคิดดีก็จะได้คิด เมื่อได้คิดก็จะคิดได้

เมื่อคิดได้ก็จะคิดเป็น เมื่อคิดเป็นก็จะคิดเก่ง

เมื่อคิดเก่งก็จะเก่งคิด เมื่อเก่งคิดก็จะคิดถูก เมื่อคิดถูกก็จะเข้าใจ

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)