อนุทิน #44708

@44691

คำถาม ว่า why  สร้าง negative impact ต่อผู้ฟังหรือผู้ถูกถามมาก

บางคนก็ว่าเป็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์  ปัจจุับันการเข้าถึงข้อมูลทำได้

ง่าย  อยากรู้ว่าทำไม หาคำตอบเองไม่ยากเหมือนเก่าแล้ว  คำถาม

ประเภท what  น่าจะดีกว่านะอาจารย์

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)