อนุทิน 44708 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@44691

คำถาม ว่า why  สร้าง negative impact ต่อผู้ฟังหรือผู้ถูกถามมาก

บางคนก็ว่าเป็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์  ปัจจุับันการเข้าถึงข้อมูลทำได้

ง่าย  อยากรู้ว่าทำไม หาคำตอบเองไม่ยากเหมือนเก่าแล้ว  คำถาม

ประเภท what  น่าจะดีกว่านะอาจารย์

เขียน 31 Aug 2009 @ 13:15 () แก้ไข 04 Sep 2009 @ 13:04, ()


ความเห็น (0)