อนุทิน 44705 - อนุชิต

เก็บมาฝากครับ อ่านเจอ หลักเชิงบวก ว.วชิรเมธี

1 ความคิดดีๆเป็นที่มาแห่งความสุข

2 ปัญญาดีย่อมมีความสุข

3 ชีวิตของคนดีคือชีวิตที่มีความสุข

4 ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุข

5 ทำงานดีก็มีความสุข

6 มองโลกในแง่ดี ชีวิตมีความสุข

7 ครอบครัวดีทวีความสุข

เขียน 31 Aug 2009 @ 12:42 ()


ความเห็น (0)