อนุทิน 44705 - อนุชิต

  ติดต่อ

เก็บมาฝากครับ อ่านเจอ หลักเชิงบวก ว.วชิรเมธี

1 ความคิดดีๆเป็นที่มาแห่งความสุข

2 ปัญญาดีย่อมมีความสุข

3 ชีวิตของคนดีคือชีวิตที่มีความสุข

4 ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุข

5 ทำงานดีก็มีความสุข

6 มองโลกในแง่ดี ชีวิตมีความสุข

7 ครอบครัวดีทวีความสุข

  เขียน:  

ความเห็น (0)