อนุทิน 44528 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ไปเยี่ยมมออีแดง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่ทหารให้เวลา ๑ ชั่วโมง ที่ตรงนี้ในอดีตเราคนไทย

เคยไปเยี่ยมเยือนได้อย่างอิสระเสรี แต่เดี๋ยวนี้แผ่นดินไทย

เราคนไทยแัทบจะเข้าไปไม่ได้..รอบเขาพระวิหารซึ่งเป็นแ่ผ่นดินของไทยเขมรได้รุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือน..รัฐบาลต้องรีบทำความกระจ่าง

ในเรื่องนี้และเสนอวิธีแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อย่ามัวหลงเพลิดเพลิน

อยู่กับงบประมาณที่ผ่านสภาไปหมาดๆ

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)