อนุทิน 44170 - บุณยกร

บุณยกร

ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ซึ่งเป็นการบำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา

อย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งยังประโยชน์

เกิดสามัคคีธรรมในหมู่คณะ..อนุโมทนาสาธุ

เขียน 24 Aug 2009 @ 19:39 ()


ความเห็น (0)