อนุทิน 44170 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ซึ่งเป็นการบำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา

อย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งยังประโยชน์

เกิดสามัคคีธรรมในหมู่คณะ..อนุโมทนาสาธุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)