อนุทิน 44133 - บุณยกร

บุณยกร

ธรรมสวัสดีมีควาสุข

บรรยากาศการฟังธรรมรับอรุณ

ของผู้เข้ารับการอบรมต้นกล้าอาชีพ

เขียน 24 Aug 2009 @ 05:19 ()


ความเห็น (0)