อนุทิน #44111

ผู้เข้าอบรมต้นกล้าอาชีพ หลังจาก

เข้าฐานงานในช่วงกลางวัน ตกเย็น

ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรม เพื่อความ

เป็นศิริมงคลกับชีวิต

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)