อนุทิน 44089 - จารุวัจน์ شافعى

  ติดต่อ

ตรวจสอบและทบทวนรายงานวิจัยเสร็จไปอีกหนึ่งเรื่อง ก็เหลืออีกหนึ่งรายงานที่ต้องปั่นให้เสร็จภายในเดือนนี้ แล้วก็ตามมาด้วยอีกหนึ่งโครงการวิจัยใหม่ (ยังไม่เห็นรูปร่างเลย)

แต่แล้วงานด่วนงานนอกก็มาอีกหนึ่ง ฮือ สัญญากลับไปว่า ก่อนวันที่ 15 นี้จะส่งให้ (งานนี้ปฏิเสธมาตั้งแต่ต้น แต่ปัดไม่พ้นต้องรับไว้ ฮือ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)