อนุทิน 43905 - จารุวัจน์ شافعى

สงสัยว่าจะเป็นวัฏจักรชีวิตของนักวิชาการตัวน้อยๆ คนนี้ไปแล้วกระมัง หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ เป็นวิทยากรตลอดเดือน ส่วนปลายสิงหาก็เป็นการเขียนรายงานวิจัย หลังจากนี้ก็เริ่มงานวิจัย

เขียน 19 Aug 2009 @ 21:45 ()


ความเห็น (0)