อนุทิน #43905

สงสัยว่าจะเป็นวัฏจักรชีวิตของนักวิชาการตัวน้อยๆ คนนี้ไปแล้วกระมัง หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ เป็นวิทยากรตลอดเดือน ส่วนปลายสิงหาก็เป็นการเขียนรายงานวิจัย หลังจากนี้ก็เริ่มงานวิจัย

เขียน:

ความเห็น (0)